KOROZYON
 

KOROZYON TESTLERİ
Korozyon, malzemenin çevreyle etkileşimi sonucu fiziksel özelliklerinde meydana gelen bozunma olarak tanımlanabilir. Korozyon tiplerine örnek olarak bir metalin hidrojen gevrekliği sonucu kırılması veya bir polimerin aşırı güneş ışığına maruz kalması sonucu çatlaması verilebilir. Korozyon özetle malzemelerin zayıflamasına, malzeme kaybına, fiziksel özelliklerinin kötüleşmesine sebep olur. Korozyon testleri çok önemlidir. Çünkü malzemeler servis koşullarında korozif etkilere maruz kalmaktadır. Bu sebeple korozyon tipleri ve nedenleri önemle araştırılmalıdır.

İntergranüler Korozyon Testi
İntergranüler korozyon testi ASTM A262 standardına göre uygulanır. Bu korozyon tipi tane sınırları boyunca yerleşir ve tane sınırlarında oluşan segregasyonlarla ve tane sınırlarında çökelen spesifik fazlarla yakından ilişkilidir. Tane sınırlarında çökelen spesifik fazlar korozyon direncinin düşmesine neden olarak düşük korozyon dirençli zonlar meydana getirirler. 
İntergranüler korozyon testinin çeşitleri şunlardır; Okzalik asit testi, Ferrik Sülfat-Sülfürik Asit testi, Nitrik asit testi, Bakır-Bakır sülfat-%16 Sülfürik asit testi, Bakır-Bakır sülfat-%50 Sülfürik asit testi. (ASTM A262: Standard Practices for Detecting Susceptibility to Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steels).

Pitting Korozyon Testi
Pitting korozyon testi ASTM G48 standardına uygun olarak gerçekleştirilir. Çukurlaşmaların ve onların boyutunun tespiti ve çukurlaşma korozyonunun değerlendirmesi bu test vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu test önemli kılan en büyük sebepler şunlardır; malzemenin servis şartlarında kalan ömrünü tahmin edebilmek için ve çukurlaşma korozyonu dayanımı sağlayabilmek. (ASTM G48: Standard Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution).

Hidrojen Kırılganlığı Testi
Hidrojen kırılganlığı testi NACE TM0284-2003 standardına uygun olarak gerçekleştirilir. HIC testi, boru hatlarında ve basınç kaplarının çelik duvarlarında sulu sülfür korozyonundan dolayı hidrojen emilimiyle gerçekleşen hidrojen nedeniyle çatlamaların tespiti için yapılır. 
Test numunesi ortam sıcaklığında ve basıncında belirli bir süre özel bir çözeltiye bırakılır. Daha sonra numune çözeltiden alınarak gerekli tetkikler yapılır. (NACE TM0284-2003: Standart Test Method-Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steels for Resistance to Hydrogen-Induced Cracking).

Gerilim Korozyonu Çatlaması Testi
Gerilim korozyon çatlaması çevresel şartlarının ve çekme gerilmelerinin hassas bir malzeme üzerinde etkili olduğu bir hasar mekanizmasıdır. Ayrıca sıcaklıkta çatlak oluşumunda önemli derecede etkilidir.
Bu hasar mekanizmasının meydana gelmesi için numunede çevresel şartları teşvik edecek kısmi bir çatlak olmalıdır. Ayrıca numune hassas bir malzemeden yapılmış olmalı ve eşik değerinin üzerinde çekme gerilmelerine maruz kalmalıdır. Bazı durumlarda ayrıca bir yük uygulamaya gerek kalmadan malzeme içerisindeki kalıntı gerilmeler hasar mekanizmasında etkili olabilir. (ASTM G36 - 94(2006):Standard Practice for Evaluating Stress-Corrosion-Cracking Resistance of Metals and Alloys in a Boiling Magnesium Chloride Solution).

Tuz Püskürtme Testi
Tuz püskürtme testi ASTM B117-11 standardına göre uygulanır. Tuz püskürtme deneyi organik veya inorganik kaplamaları test etmek için ve özellikle ürün spesifikasyonlarını tespit etmek için yapılır. Bu test aracılığıyla kaplama kalınlığının üniformluğu, kaplamadaki porozite miktarı, vb. tespit edilebilir. (ASTM B117 – 11:Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus).