İdari Personel
 
Hilmi Acar
Enstitü Sekreteri


0 (370) 433 88 33
Dahili: 3100
hilmiacar@karabuk.edu.tr
 
M.Yunus AŞKIN
Yüksek Mühendis

Tuğba AVŞAR
Memur
 
Sacit MADEN
Bilgisayar İşletmeni
Gözde GÜNEY
Memur


0 (370) 433 88 33
 Dahili:3132
 myunusaskin@karabuk.edu.tr


0 (370) 433 88 33
 Dahili:3101
 tugbaavsar@karabuk.edu.tr


0 (370) 433 88 33
 Dahili:3137
 sacitmaden@karabuk.edu.tr
0 (370) 433 88 33
 Dahili:3129 - 3130
 gozdeguney@karabuk.edu.tr