Akademik Personel

Prof. Dr. Yavuz SUN
Enstitü Müdürü 


0 370 418 77 20
 Dahili:3101
ysun@karabuk.edu.tr

 

Yrd.Doç.Dr. Engin ÇEVİK
Enstitü Müdür Yardımcısı
MARGEM Müdürü

0 370 418 77 20
Dahili:3128
engincevik@karabuk.edu.tr

  


Yrd. Doç. Dr. Betül USTA
Kalite Yöneticisi
betulusta@karabuk.edu.tr
0(370) 433 88 33
Dahili: 3139
 

 

       


Laboratuvar Koordinatörleri / Teknik Personel
 

XRD Laboratuvarı
Kaplama Laboratuvarı
Prof. Dr. İsmail ATILGAN
atilgan@karabuk.edu.tr
SEM Laboratuvarı
Doç. Dr. Fatma MEYDANERİ fatmameydaneri@karabuk.edu.tr
Spektral Analiz / FTIR Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZ
ismailyilmaz@karabuk.edu.tr
Dinamik Test Laboratuvarı
Prof. Dr. Hayrettin AHLATÇI
hahlatci@karabuk.edu.tr
Statik Test Laboratuvarı
Prof. Dr. Yavuz SUN
ysun@karabuk.edu.tr
Kalıntı Gerilme / Ölçme Laboratuvarı
Doç. Dr. Melik ÇETİN
mcetin@karabuk.edu.tr
Enerji ve Çevre Laboratuvarı
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAYMAK
mozkaymak@karabuk.edu.tr
Spektral Analiz / FTIR Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin ELTUĞRAL
nurettinertugral@karabuk.edu.tr
Triboloji Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Yasin KANBUR
yasinkanbur@karabuk.edu.tr
Metalografi Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Ulaş MATİK
umatik@karabuk.edu.tr
Mikro-Makro Sertlik Ölçme Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Hasan KARABULUT
hasankarabulut@karabuk.edu.tr
Analiz (Optik DTA/DSC) Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KADI
ckadi@karabuk.edu.tr
Elemental Analiz Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Erkan KOÇ
ekoc@karabuk.edu.tr
Hasarsız Muayene Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Fatih HAYAT
fhayat@karabuk.edu.tr
Isıl İşlem Laboratuvarı
Doç. Dr. İdris KABALCI
idriskabalci@karabuk.edu.tr
Kalıntı Gerilme Ölçme Laboratuvarı
Dinamik Laboratuvarı
Mikro Makro Sertlik Ölçme Laboratuvarı
Triboloji Laboratuvarı
Arş. Gör. M. Emre TURAN
memreturan@karabuk.edu.tr
SEM Laboratuvarı
Statik Laboratuvarı
Arş. Gör. Yüksel AKINAY
yukselakinay@karabuk.edu.tr
Dinamik Laboratuvarı
Kalıntı Gerilme Ölçme Laboratuvarı
Arş. Gör. Fazıl HÜSEM
fazilhusem@karabuk.edu.tr
Statik test Laboratuvarı
Arş. Gör. Alper İNCESU
alperincesu@karabuk.edu.tr
Toz Metalurjisi Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Hatice EVLEN
hakgul@karabuk.edu.tr
XRD&XRF LAboratuvarı
Elementel Analiz Laboratuvarı
Arş. Gör. Fatih AYDIN
fatih.aydin@karabuk.edu.tr
Spektral Analiz / FTIR Laboratuvarı
DTA/DSC Laboratuvarı
Tuğba COŞKUN
tugbacoskun@karabuk.edu.tr
Hasarsız Muayene Laboratuvarı
Isıl İşlem Laboratuvarı
Arş. Gör. Hamza ŞİMŞİR
hsimsir@karabuk.edu.tr
XRD&XRF Laboratuvarı
Elementel Analiz Laboratuvarı
Arş. Gör. Savaş AĞDUK
sagduk@karabuk.edu.tr
      Metalografi Laboratuvarı
Arş. Gör. Yasin AKGÜL
yasinakgul@karabuk.edu.tr