Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyon

KDÇE, toplumun gereksinimlerini karşılayacak mamul ürünlerinin oluşturulması için ihtiyaç duyulan güçlü ve sürdürülebilir bir Türk Demir çelik Endüstrisini desteklemek amacıyla, demir çelik alanında çalışanları eğitmek ve şekillendirmek istemektedir.Bu hedefle, KDÇE’nin misyonu:
 
  • Demir çelik endüstrisine ait temel konularda kamu politikalarına etkide bulunmak
  • Demir çelik endüstrisinde çalışanları yeni teknoloji ve süreçler hakkında eğitmek,
  • İş sağlığı ve iş güvenliği ve yaşanabilir bir çevre için önlemler hakkında bilgilendirmek,
  • Endüstri verilerini, karar vericiler, demir çelik şirketleri ve kamu için yorumlamak, demir çelik üretim süreçleri, üretim, enerji verimliliği, yatırımlar ve eğilimler hakkında önerilerde bulunmak,
  • Şirketleri araştırma ve geliştirme için ortak çalışmaya ikna etmek, Demir çelik endüstrisinin bütününde, mesleki standartlara katkıda bulunmaktır.

Vizyon

KDÇE Türk demir çelik endüstrisinin uluslar arası rekabet edebilir olması için gelişmesini, alan çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği konularında yüksek etik standartların oluşmasını amaçlar. Sürdürülebilir bir demir çelik endüstrisi için KDÇE’nin vizyonu:
 
  • Demir çelik endüstrisi ve diğer anahtar sektörler için zorlukları paylaşacak bir platform oluşturmak, bilim ışığında çözümler geliştirmek,
  • Sürdürülebilir bir gelişme için yeni teknolojileri geliştirme amaçlı alandaki araştırmaları desteklemek,
  • Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla CO2 atıklarının azaltılması için farkındalık oluşturmak,
  • Çelikten yapılmış ürünlerin pazar payının artırılması yoluyla, dünyanın en fazla geri dönüşümü olan bu malzemenin kullanılmasını desteklemek,
  • Stratejik endüstrilerin gelişmesine güç sağlamak için gerekli olan yüksek performanslı çelik malzemelerin üretilmesini geliştirmektir.