İşleyiş Süreci
 

 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DEMİR ÇELİK ENSTİTÜSÜ
MALZEME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (MARGEM) LABORATUVAR HİZMETLERİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

A ) BAŞVURU

 • MARGEM laboratuvar hizmetlerinden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler (müşteriler) öncelikle ilgili MARGEM birimi ile telefon ya da e-posta aracılığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
 • İlgili MARGEM biriminden hizmetin sağlanması konusunda teyit alındıktan sonra “margem.karabuk.edu.tr” adresinden Başvuru Formunun doldurulup, banka dekontu ile birlikte Numune Kabul birimine başvurulmalıdır.
 • Deney şartlarına uygun şekilde numune hazırlama müşteriye aittir. Numunenin MARGEM’e kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan MARGEM sorumlu tutulamaz.
 • Başvuru formunda ürünlerle ilgili marka / firma ismi belirtilmemelidir. Ürünler kodlanarak getirilmelidir.
 • Analiz için gönderilen numuneler ile ilgili açıklayıcı bilgileri (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numuneleme tarihi vb.) veren bir etiket olmalıdır. Numunelerin miktarı ve ambalaj türü belirtilmemiş ise, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.
 • Numune, başvuru formu ve ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu birlikte gönderilmelidir. Aksi durumda numune kabulü yapılmayarak iade edilir.
 • Müşteriye bildirilen deney süreleri tahmini süre olup, elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden MARGEM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

B ) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

 • Hizmet bedelinin belirtilen Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü banka hesabına yatırılması ve ilgili dekont veya fatura fotokopisinin Demir Çelik Enstitüsü’ne fakslanmasını veya elden verilmesini takiben analize başlanabilmektedir.
 • Karabük Üniversitesi mensuplarına %50, diğer üniversite mensuplarına %40, anlaşmalı kuruluş/işletmelere %30, diğer kamu kurum personeline %25 indirim uygulanmaktadır. Acil istenen hizmetler için, mesai dışında ve/veya tatil günü çalışılması durumunda, % 70, mesai saati içinde öncelik tanınan işlerde ise % 50 fiyat artışı uygulanır.
 • Deney hizmetleri, SEM analizi için en az bir saat, diğer test ve analiz ücretleri için en az bir numune ücreti alınır. Deney, analiz ücretlerine KDV dahil değildir. Hizmet bedellerine %18 KDV ilave edilecektir.
 • Özel testler için ücretlendirme laboratuvar müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

C) RAPORLAMA

 • Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 • Başvuru formunda istenen test / analizler için sadece bir adet rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.
 • Analiz raporu ve fatura başvuru formunda belirtilen adrese gönderilmektedir.
 • Kargo bedeli müşteriye aittir.