İç Kontrol
4- İş Akış Şemaları

5- Kamu Hizmet Standartları Tablosu

6- Yıllık İş Süreçleri

7-Yetki Devri