MUAYENELER
 

MUAYENELER

Ultrasonik Muayene
Ultrasonik muayene ISO 2400:1972 standardına göre uygulanır. Ultrasonik muayene yönteminde kısa dalga boylu ses dalgaları bir prob vasıtasıyla malzemeye iletilir ve geri yansıyan dalgalar diğer prob vasıtasıyla algılanır dalgaların malzeme içerisinde ilerleme zamanı ve mesafesi osiloskop ekranından grafiksel olarak okunur. Eğer malzeme içerisinde bir çatlak, inklüzyon, curuf kalıntısı, porozite, vb. varsa bu yöntemle bu kusurların yerinin ve büyüklüğünün tespiti mümkündür. ( ISO 2400:1972 Welds in Steel—Reference block for the calibration of equipment for ultrasonic examination).

Sıvı Penetran Testi
Sıvı penetran testi ASTM E165-09 standardına göre gerçekleştirilir. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi iyice temizlendikten sonra yüzeye sıvı bir penetrant sürülür ve bir süre beklenir. Malzemede bir çatlak varsa penetrant sıvı bu bölgeye difüze olur. Daha sonra geliştirici bir sıvıyla içeri sızan penetrant sıvı tekrar yüzeye çekilerek ultraviyole ışık altında olası çatlağın gözlemlenmesi sağlanır. (ASTM E165–09: Standard Practice for Liquid Penetrant Examination for General Industry).

Manyetik Parçacık Testi
Manyetik parçacık testi ASTM E709-08 standardına göre uygulanır. Manyetik parçacık yöntemi ferromanyetik malzemelerin yüzeylerindeki veya iç kısımlarındaki kusurları tespit etmek için yapılır. 
Bu yöntemde boyuna ve rastgele yerleşmiş hatalar tespit edilebilirken enine hatalar tespit edilemez. Bu test esnasında test örneği manyetize edilir, ve numune üzerine kuru olarak veya solüsyon içerisinde demir tozları dökülür. Numunenin yüzeyinde veya içerisinde bir çatlak mevcutsa bu bölgelerde kaçak akı meydana gelir. Meydana gelen bu kaçak akı demir tozlarının bu bölgede toplanmasına sebep olarak kusurların yeri tespit edilmiş olur. (ASTM E709 – 08: Standard Guide for Magnetic Particle Testing).

Radyografik Muayene
Radyografik muayene ASTM E94 standardına göre uygulanır. Radyografik muayene yönteminde numune üzerine X ışınları veya gama radyasyonu gönderilerek malzemenin içyapısı görülebilir. Sonuçlar bir ekran aracılığıyla veya bir film üzerine kaydedilerek görüntülenir. Bu yöntem kalite kontrol uygulamalarında oldukça önemlidir (döküm malzemeler, çelik ürünleri, vb.). Bu yöntemle döküm çatlakları, gaz boşlukları ve döküm sonrası çekme boşlukları tespit edilebilir. (ASTM E94-04(2010): Standard Guide for Radiographic Examination).

Girdap Akımları Yöntemi
Girdap akımları yöntemi ASTM E309 standardına göre gerçekleştirilir. Girdap akımı test yöntemi manyetik indüksiyon prensiplerine dayanmaktadır. Numune içerisinde girdap akımlarına sebep olan bir sensörle dalgalı bir manyetik alan üretilir. Sensör test numunesine temas etmek zorunda değildir. Malzemede bir kusura veya homojensizliğe rastlandığında girdap akım alanı bundan etkilenir ve bu durum sensörle algılanarak kusurların yeri tespit edilir. (ASTM E309–11:Standard Practice for Eddy-Current Examination of Steel Tubular Products Using Magnetic Saturation).  

Helium Kaçak Testi

Helyum-Kaçak testi yüksek basınç ortamında çalışan parçalar veya yapılardaki kaçakların tespiti ve yerinin bulunması için uygulanır. Bu muayene yöntemi kaynaklı, sıcak lehimli, yapışkanla bağlanmış parçaların muayenesi için uygulanır. (ASTM F78-97(2002): Standard Test Method for Calibration of Helium Leak Detectors by Use of Secondary Standards).

Yüzey Muayenesi
Yüzey muayenesi ASTM A802 standardına göre uygulanır. Yüzey muayenesi yöntemi malzeme yüzeyinde bulunabilecek yüzey bozukluklarının, yüzey kusurlarının ve yüzey pürüzlülüğünün tespiti için uygulanır. 
Genellikle iki metod kullanılır. Bunlardan biri lazer ışığıyla malzemenin yüzeyini taramak ve geri yansıyan ışık vasıtasıyla yüzeyi analiz etmektir. Diğeri ise bir profilometre ile malzeme yüzeyinde gezilerek mikro inç veya milimetre boyutunda pürüz analizi yapmaktır. (ASTM A802 / A802M - 95(2010)e1: Standard Practice for Steel Castings, Surface Acceptance Standards, Visual Examination).