HASAR ANALİZİ

HASAR ANALİZİ
Hasar analizi sistematik bir çalışmadır. Hasar analizi bütün dünyada çok önemli bir yer almıştır. Çünkü bütün mühendislik malzemeleri kullanıldıkları servis şartları itibariyle kritik bir öneme sahiptir. Onlarda meydana gelebilecek hasarlar hem kullanıcılar açısından hem işleyiş açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Bu nedenledir ki hasar analizi hem meydana gelen hasarların tekrarlamasını önlemek hem de daha dayanıklı malzemeler geliştirme yolunda büyük önem arz etmektedir. Hasar analizinin adımları şunlardır;
-Veri toplama
-Görsel Muayene
-Numunelerin seçilmesi, tanımlanması ve korunması
-Makro analiz
-Mikro analiz
-Metalografik muayene
-Hasar mekanizması incelemesi
-Kimyasal analiz
-Temsili testler
-Sonuçların raporlanması .