Kalıntı Gerilme Labaratuvarı
 

Laboratuar Adı

KALINTI GERİLME ÖLÇME LABORATUARI

Cihaz Adı

Vishay System 7000 Veri Toplama Merkezi

Cihaz Teknik Özellikleri

  1. Sistem en az 8 kanaldan strain gage ölçüm verisi alabilmektedir.
  2. Her kanala 120 veya 350 ohm’luk strain gage’ler takılabilmekte olup, takılan gage’in ayarı bilgisayar programı ile yapılabilmektedir.
  3. Çeyrek, yarım veya tam köprü konfigürasyonları her kanalda kullanılabilmektedir.
  4. Veri alma hızı kanal başına en az 10 kS/s’dır.

Koordinatör

Doç. Dr. Melik ÇETİN

mcetin@karabuk.edu.tr

Deney Personeli

Arş. Gör. M. Emre TURAN

memreturan@karabuk.edu.tr

Deney Personeli Arş. Gör. Fazıl Hüsem fazilhusem@karabuk.edu.tr
 

TEKNİK BİLGİLER

Kalıntı Gerilme Ölçme Teknikleri
Tahribatlı Yöntem
Delik Delme Yöntemi
Katman Kaldırma Yöntemi
Kesme Yöntemi *
Tahribatsız Yöntem
X-ray Kırınım Yöntemi
Nötron Kırınım Yöntemi
Ultrasonik Yöntem
Manyetik Yöntem
Vishay System 7000; güvenilir, yüksek hassasiyetli ve düşük gürültülü sinyal koşullandırma, 120, 350 ve 1000 ohm strain gageler için seçilen köprüyü elektronik olarak tamamlayabilir, yüksek hızda ethernet bağlantısı yapabilmektedir. Kalıntı Gerilme Ölçme Laboratuarımızda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.
1 ) Gerçek ve güvenilir birim şekil değiştirme dağılımları
2 ) Ölçülen birim şekil değiştirme verilerine göre kalıntı gerilmelerin hesaplanması
3 ) EN 13674-1 standardına göre raylarda kalıntı gerilmelerin ölçülmesi
Enstitümüzde bu yöntem kullanılmaktadır.

        

Kalıntı Gerilme Laboratuar'ı Tanıtım İçin Tıklayınız...

Analiz istek Formlarını Görmek için tıklayınız..

Hizmet bedellerini görmek için tıklayınız..