3. ULUSLARARASI DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU (UDCS 2017)
   3. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu (UDCS 2017) Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü’nde 222 sözlü bildiri sunumu, 37 poster bildiri sunumu ve 300'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda çoğunluğu yurtiçinden olmak üzere Bulgaristan, Yunanistan, İran, Amerika, İngiltere, Libya, Malezya ve Kore'den katılımcılar yer almıştır. Yaklaşık 40 Üniversiteden akademisyenler bildiri sunumları ile sempozyuma katılım sağlamışlardır.
   Panellerde, Demir Çelik Sektöründe İnsan Kaynakları, Araştırma ve Geliştirme, Hammadde Piyasaları (Hurda, Kömür, Cevher) ve Küresel Çelik Endüstrisi ve Beklentileri gibi temel konular yer almıştır.
Sempozyum kapsamında, Akreditasyon ve Sertikasyon, Otomasyon, Döküm, Kaplama-Korozyon, Enerji, Çevre, Şekillendirme ve İşleme, Isıl İşlem, Pazarlama ve Finans, Malzeme Test Makineleri, Metalurji ve Malzeme, Kaynak ve Birleştirme konuları üzerine yapılan akademik çalışmalar neticesinde hazırlanan bildiriler 5 farklı salonda 3 gün boyunca düzenlenen 31 adet oturumda katılımcılara aktarılmıştır.
   Sempozyuma Demir Çelik alanında söz sahibi olan akademisyenlerden Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu, Prof. Dr. Mehmet Baki Karamış, Prof. Dr. Mehmet Eroğlu, Doç. Dr. Fatih Hayat, Özel Sektör temsilcilerinden KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, ERDEMİR Ar-Ge Müdürü Dr. Oğuz Gündüz, Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’den Uğur Dalbeler, MATİL Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Amerikan Arcelor Mittal firması Ar-Ge Departmanından Dr. Oktay Elkoca, KAHDER başkanı Nazım Çapraz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından da Mehmet Ordukaya, Didem Tunç, Murat Demirci katılımları ile destek vermişlerdir.
   KARDEMİR'in ana sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuza sponsor olarak destek sağlayan ERDEMİR, KAHDER, Ziraat Bankası, Carl Zeiss, MAK Elektronik, GALDABINI, ANKA Analitik, MARZINC, GNR, Metals Journal ve Journal of Balkan Tribological Association kuruluşlarına teşekkürü bir borç biliriz.